DR250-800 DJEBEL200-250 ใส้กรองน้ำมันเครื่อง ราคา380บาทพร้อมส่ง

380 บาท

ขาย

DR250-350 DJEBEL200-250 ใส้กรองน้ำมันเครื่อง ราคา380บาทพร้อมส่ง โทร 0866837625 เต้ย


โอน ธ.ทหารไทย สาขากระบุรี ออมทรัพย์  วชิรพันธ์ 4292293125 ขอบคุณครับ


 ใช้กับรุ่น


01-07  Suzuki   DR-Z250  K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7 

90-93  Suzuki   DR250  L,M,N,P Off Road 

90-96  Suzuki   DR250  S-L,M,N,P,ER,ES,ET 

82-88  Suzuki   DR250  S-Z,E,F,G,H,JSJ41A 

93-99  Suzuki   DR250  SE-P,R,S,T,V Off Road 


90-98  Suzuki   DR350  L,M,N,P,R,S,T,V 

90-98  Suzuki   DR350  L,M,N,P,R,S,T,V Off Road 

94-00  Suzuki   DR350  SE-R,S,T,V,W,X,Y 

90-93  Suzuki   DR350  SL,ShM,SN,SPSK42B