ขายหมวก SHARK RACE-R PRO 7,200** M

7,200 บาท

ขาย

SHARK RACE-R PRO SIZE : M

ซื้อมา 18,000 บาท 

ขอขายที่ 7,200บาท ครับ 

ทำความสะอาด - ฟอกอากาศ เรียบร้อย 

เหตุผลที่ขาย : ไปสาย Enduro ครับ

ติดต่อ : Line ID : 250233