gsxr1000/k6 ราคา95,000-ขายตามสภาพ เอกสาร inv+สพม.แท้

95,000 บาท

ขาย
suzuki gsxr1000/k6 ขายตามสภาพ
เตรื่อง ระบยไฟใช้ได้ปกติ รถสไลค์มาแฟริ่งแตก ไฟหน้าแตก เอกสารครบถ้วน
สนใจทักมาครับ 081-6477198