Exciter ปี58 รถเดิม เครื่องเดิม พร้อมใช้งาน ทะเบียนครบ รับบัตรเครดิต 32,900

32,900 บาท

ขาย

Yamaha Exciter ปี58รถเดิม เครื่องเดิม สภาพดี พร้อมใช้งาน ทะเบียนครบขาย 32,900    รับบัตรเครดิต  ส่งได้ทั่วประเทศโทร. 091-424-4299    Line: @baanmocycFanpage: www.facebook.com/baanmocyc