ขายรถ SR400

75,000 บาท

ขาย
ขาย sr400 รถเดิมฯ สรรพสามิต,อินวอย เลขเต็มครับ สภาพดีทุกอย่างครับ 78000 ต่อรองได้ครับ รถอยู่จ.แพร่